LIDERATGE CONCILIADOR I INTEGRADOR (AMARA)

Enfocament formatiu i de Coaching Executiu, on gràcies a un mètode genuí, permet d’equilibrar la vida personal i la cura dels membres de la família (pares o fills) amb la vida professional.

En què es basa?

Es basa en el Coaching co-actiu, en l’Aprenentatge Vivencial, i la Vivència Personal (Mentoring). El Coaching o acompanyament integrador acompanya persones en la seva experiència personal de la seva realització professional, personal i familiar.

Utilitzem eines originals adequades a cada situació personal o grupal. Consisteix en una sèrie de sessions (entre 4 i 12) segons el repte a aconseguir per la persona o grup.

En general els temes treballats tenen a veure amb la conciliació, l’acceptació de la realitat personal de tothom (cura de la pròpia família, pares, germans) i professional (horaris, reptes, visió de futur) i els propis aspectes personals a tenir en compte (aficions, projectes personals…).

A qui va dirigit?

Aquest programa es dirigeix a Comitès de Direcció i empreses amb un fort repte en diversitat i equilibri entre vida personal i professional. En general hi ha una necessitat d’un major equilibri, comunicació i reconeixement del treball en la cura de les nostres famílies i persones a càrrec nostre.

Quins són els seus beneficis?

Els beneficis del lideratge integrador són:

 

  • major consciència i empatia amb les persones de necessitats diverses oferint-los el seu espai en la vida.
  • millora el sentit d’equilibri.
  • millora la gestió dels conflictes relacionats amb el compromís en la feina i les diferents maneres d’estar present tant en els projectes professionals com en la vida.

 

Quines metodologies s’utilitzen?

Fem servir metodologies vivencials: Coaching Co-actiu, Sistèmic, Constel·lacions Familiars, The Leadership Circle (TLC), Arbinger – Coaching fora de la Capsa – eines d’equip, entre d’altres.

També, de vegades oferim eines de bones pràctiques en la gestió del temps, orientació professional i acompanyament a nous pares o mares. I per descomptat tenim en compte les diferents cultures empresarials: Millennials enfront de les generacions de més de 50 anys.

Procediment

En la majoria dels casos es fa en sessions individuals o en equip de 45 minuts a 2 hores. Es decideix en cada cas la durada del programa (entre 6 mesos i 1 any, amb sessions a realitzar entre 2 i 4 setmanes. Consta d’una fase de diagnòstic, desenvolupament i pla accions.

Professionals que la serveixen:

Judith Aparicio, Francesc Blasco y Esther Macià.