INTELIGENCIA COLECTIVA CODESARROLLO PROFESIONAL

Metodologia de desenvolupament professional basada en l’aprenentatge col·lectiu per a compartir pràctiques, desenvolupar una cultura de cooperació i potenciar la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.

En què es basa?

Es basa en la «Actión-Learning»; és a dir, l’enfocament d’aquesta metodologia canadenca desenvolupada per Adrien Payette i Claude Champagne en la dècada de 1990, consisteix en proporcionar als participants un marc de treball en el que podran explorar en grup altres punts de vista externs i fer evolucionar i enriquir la seva visió de les coses per poder triar i definir un pla d’acció d’una manera autònoma i des del compromís.

A qui va dirigit?

Aquest programa està dirigit a professionals de qualsevol empresa u organització i sector. Persones de diferents departaments, directius (grup homogeni amb la mateixa funció o un grup heterogeni amb funcions diferents). Directors o responsables de delegacions comercials regionals, directors d’unitats de negoci, Gerents de botiga, Responsables de projectes, Caps de diferents departaments, Managers de managers, etc.

Quins són els seus beneficis?

Els beneficis del Co-desenvolupament Professional són:

  • Desenvolupament de la intel·ligència col·lectiva com una eina de creixement professional.
  • Desenvolupament d’habilitats: cada persona troba els seus models, les seves limitacions de raonament, el seu progrés en l’escolta, en la relació d’ajuda, en la visió i anàlisi de les situacions, en el seu lideratge.
  • Evolució cultural compartit: aprenentatge d’una forma de treball, col·laborativa i desenvolupament d’una solidaritat i d’una cultura de la transversalitat que influeixen en la dinàmica del grup i en el clima de l’empresa.
  • Desenvolupament de la professió: compartir pràctiques, reflexionar de forma profunda i en interacció entre iguals.
  • Promoure l’autonomia i responsabilitat en la presa de decisions: prenen distància, amplien les seves perspectives i opcions i passen a l’acció amb el desenvolupament d’un pla propi amb el que es comprometen.

Quines metodologies s’utilitzen?

Es forma un grup de 4 a 8 participants, que compartiran sessions de mig dia o tot el dia amb un facilitador expert en la metodologia, durant 6-8 mesos (1 sessió al mes). El paper del facilitador consisteix en fer-los descobrir la metodologia (basada en 6 etapes) i en iniciar al grup cap una dinàmica de progrés i aprenentatge continus.

Procediment

En cada sessió, un participant adopta la posició de client i presenta al grup un projecte, una preocupació o un problema; una situació real professional per a la qual vol ampliar la seva visió o trobar una manera de fer-ho millor. Els altres participants es converteixen en consultors i tindran el repte d’aconseguir aportar una ajuda útil al client.

Aquest enfocament implica:

  • Començar des del terreny i no de conceptes o teories.
  • Crear una forta implicació dels participants que els converteix en actors de l’aprenentatge individual i col·lectiu.
  • Tractar problemes reals i importants, amb una aplicació immediata útil.
  • Orientar-se a la presa de decisions i a l’acció.
  • Desenvolupar noves visions que poden conduir a noves opcions.

El Co-desenvolupament Professional està tenint un gran impacte a França a organitzacions, com: Air France, Orange, 3M, SNCF, Pages Jaunes, Leroy Merlin, Decathlon, Crédit Agricole, Société Générale, La Poste, AP-HP, RTE, Nespresso…

Professionals que el serveixen:

Judith Aparicio, Carolina de León, Javier Carbajo, Esther Macià y Judith Mestres.