COACHING SISTÈMIC

És un acompanyament professional destinat a que l’equip millori el seu rendiment. A través de diversos mètodes, l’equip guanya la consciència dels seus recursos i necessitats, treballa en la definició dels objectius individuals i col·lectius i defineix un pla d’acció.

En què es basa?

Es basa en l’experiència personal de l’equip o parella professional, el Coaching o acompanyament Sistèmic acompanya l’equip a on vol anar. Sovint utilitzem eines sistèmiques de diagnosi com els que ofereix The Leadership Circle (TLC).

Consisteix en una sèrie de sessions (entre 3 i 6), segons el repte a aconseguir per l’equip. En general els temes treballats tenen a veure amb la cohesió de l’equip, el lideratge, la presa de decisions o la gestió de conflictes.

A qui va dirigit?

Aquests programes estan destinats a tot tipus de professionals, especialment els membres del Comitè de Direcció, i/o Responsables d’equip; els objectius i reptes professionals dels quals, tenen un major impacte dins de les organitzacions.

Quins són els seus beneficis?

Els beneficis del Coaching sistèmic són:

  • millora del clima de l’equip, la comunicació, la cohesió i la sinergia.
  • major aclariment dels objectius comuns.
  • major aclariment dels reptes personals i professionals que cada persona pot estar vivint en el sistema del que en forma part.

Quines metodologies s’utilitzen?

Fem servir metodologies vivencials: Coaching Sistèmic, Constel·lacions Familiars, The Leadership Circle (TLC), eines d’equip, entre d’altres .

Procediment

Es dissenya i decideix en cada cas la durada del programa. Les sessions són com a mínim de 4 hores, amb intervals de 2 a 4 setmanes. Consisteix en una fase de diagnòstic, una de desenvolupament i pla d’acció.

Professionals que el serveixen:

Francesc Blasco, Marga Baró, Judith Aparicio, Esther Macià y Judith Mestres.